Muzeum polních železnic

Drásov - Feldbahnmuseum

Pravidla provozu muzea polních železnic - návštěvní řád

Feldbahnmuseum - Hl. stránka > Návštěvní řád

Návštěvníci jsou povinni dodržovat návštěvní řád muzea polních železnic. Vstupem do areálu feldbahn-muzea návštěvník potvrzuje souhlas s pravidly návštěvního řádu. Protože se feldbahnmuzeum provozuje bez sponzorů a dotací výhradně za své, nelze uplatnit žádné slevy vstupného (TP, ZTP, důchodce, skupina). Výjimkou jsou pouze rodinné pasy pro dané časové období. Vstup psů je povolen do areálu muzea polních železnic je povolen s výslovným souhlasem provozovatele muzea a to za použití náhubku a vodítka. Zakazuje se také trhání ovoce a veškerých rostlinných plodů v areálu muzea průmyslových železnic z důvodu nebezpečí otravy. V případě hrubého porušení pravidel návštěvního řádu je provozovatel muzea oprávněn tohoto návštěvníka vykázat z areálu muzea polních železnic Drásov. Provozovatel si také vyhrazuje změnu či úplné zrušení návštěvních termínů muzea polních železnic a to zprávou na internetu nebo zprávou na bráně areálu muzea polních železnic. Feldbahnmuseum